Sunday, November 15, 2009

İngilizce İsimler

İngilizce bayan isimleri

Adela - Asil (noble)
Barbara - Yunanca yabancı demek olan barbaros kelimesinden türeme
Calanthe - Güzel çiçek (beautiful flower)
Deborah - İbranice kökenki “arı” (bee)
Erica - Ebedi hükümran. Eric erkek isminin dişili.
Flora - Çiçek (flower)
Gardenia - Tropikal bir çiçeğin adı
Heaven - Cennet (paradise)
Isabel(veya Isabell) - Elizabeth isminin eski İspanyolcadaki karşılığıJacqueliny(veya Jacqueeline) - Kökü İncil’e dayanan bir isim
Katherina - Eski bir Hristiyan şehidin ismi
Lessie - Kutsal bahçe
Mabelle - Fransızcadaki “ma belle” sözünden alıntı: güzelim Nerissa - Denizin Ruhu, Deniz Tanrısı
Olivia - Şekspir’in 12. gece adlı komedisinde yarattığı bir isim. Page Uşak, iç oğlanı
Rosemary - Rose(gül) ve Mary isimlerinin kombinasyonu
Scarlett - Kızıl, kırmızı kumaş
Tamela - Tamara ve Pamela isimlerinin bileşimi.
Ursula - Küçük ayı (little bear)
Valerie - Güçlü olmak(to be strong)
Winona - Kızılderili Siyu kabilesinin lisanında ilk doğan kız evladı (first born daughter)
Xenia - Misafirperverlik(hospitality)
Yasmin - Yasemin
Zena - “Zeus’un Yaşam”ı anlamına gelen Zenobia’nın kısaltılmışı.

Erkek İsimleri Anlamı

Abraham - İbrahim, çok veya “evladı çok” anlamlarını taşıyan İbrani Kökenli isim. İbrahim Peygamber.
Benjamin - Bünyamin. İbranice kökenli bir isim. Anlamı, güneyin oğlu veya sağ kolun oğlu
Calvin - Kel, çıplak(bald)
Dominic - Tanrıya ait(of the Lord)
Edward - Zengin Muhafız (rich guard)
Hector - Sıkı tutmak, sahiplenmek (to hold fast, to possess)
Issac (Isaac) - İbrahim Peygamberin Oğlu
Jack - Alelade insan, iskambilde vale.
Kevin - İyi, nazik, yakışıklı( kind, gentle, handsome)
Leonard - Cesur aslan (brave lion)
Malcolm - Aziz Columba’nın müridi
Neil - Şampiyon, bulut.
Oswald - Tanrı(God) ve kanun (rule) kelimelerinin bileşimi. Paula - Küçük, mütevazi
Ronald - İskoçya’yı fetheden ve oraya yerleşen İskandinavya’lılara verilen isim.
Samuel - Allah’ın adı veya Allah duyar.
Tex - Teksas’tan gelen adam
Vincent - Fethetmek
Wesley - Batıdaki çayır (west meadow)
Xavier - Yeni ev (the new house)
Yancy - Bilinmeyen
Zachary - Zekeriya’nın İngilizce şekli

No comments:

Post a Comment